درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه 20 – 29)

 

این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:

 

جلسه بیستم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و یکم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و دوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و سوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و چهارم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و پنجم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۸ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و ششم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۵حسینیه ارشاد

جلسه بیست و هفتم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۲ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و هشتم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ حسینیه ارشاد

جلسه بیست و نهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ حسینیه ارشاد

 

منبع: وبسایت مرکز نشر آقار و افکار دکتر محمد مجتهد شبستری

http://mohammadmojtahedshabestari.com/

و کانال سخنرانی ها https://t.me/sokhanranihaa

 

جلسه اول 19 / 10 / 92
الی
جلسه نه 21 / 1 / 93
جلسه ده 28 / 1 / 93
الی
نوزده 20 / 6 / 93

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *