ارزیابی نظریه ی انواع ادبی فارسی: کلید نگارش تاریخ ادبیاتی نوین

(علمی – پژوهشی)

دکتر مرتضی حیدری

بنیان نحیف نظریه پردازی در ایران، آشفتگی های فراوانی را در پژوهش های ادبی به دنبال داشته است. ژانرهای ادبی نیز که سامان دهنده حوزه های پژوهشی و آموزشی تاریخ ادبیات هستند، به بازبینی و باز تعریفی نوین نیاز دارند. این مقاله با همین هدف نگاشته شده و نگارنده کوشیده است تا با توصیف و تحلیل آرای نظریه پردازان ایرانی و انیرانی، به مفهوم دقیق تری از انواع ادبی فارسی دست پیدا کند و آن را مقدمه طرح نوینی برای نگارش تاریخ ادبیات فارسی قرار دهد.
در این مقاله، ابتداء نظریه انواع ادبی رایج در ایران، بررسی و آفت یابی شده، سپس مزایای نگارش چنین تاریخ ادبیاتی و اهمیت بسیار زیاد آن بیان گردیده است. نگارنده در پایان پیشنهاد می کند که کار گروهی ورزیده از استادان زبان و ادبیات فارسی ، طرح نوینی از انواع ادبی فارسی را بنیان گذاری و بر اساس آن تاریخ ادبیات فارسی نوینی را تدوین کنند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *