ارجاع به لاوجود از دیدگاه معناشناسی

محمدرضا احمدخانی

یکی از مباحثی که اندیشه ی فیلسوفان و اندیشمندان را در غرب و شرق به خود مشغول ساخته، تعیین ارزش صدق جملات دارای لفظ لاوجود و نیز چگونگی درک محتوای معنایی این جملات می باشد؛ به طوری که هیچ فیلسوفی را نمی توان یافت که به این موضوع نپرداخته باشد.

امّا تا جایی که نگارنده مطلع است تاکنون بررسی معنی شناختی صرف، دست کم در زبان فارسی در قالب زبان شناسی درباره ی الفاظ لاوجود صورت نگرفته است. هدف از نگارش این مقاله طرح فرضیه ای تازه در زمینه ی چگونگی ارجاع و طبقه بندی الفاظ لاوجود از دیدگاه معنی شناسی زبانی می باشد. به عبارت ساده تر، در این مقاله کوشش خواهد شد تا فرضیه ای تازه در محدوده ی معنی شناسی و نیز شناخت ماهیت الفاظ لاوجود معرفی شود.

 

ادامه مطلب

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *