از “فرد” مدرن تا “شخص” پست مدرن

دکتر عبدالکریم رشیدیان

در این مقاله می کوشیم بعضی خصوصیات انسان غربی را از نیمه دوم قرن بیستم به این سو بررسی کنیم و نشان دهیم چگونه تصویر “فرد” و “فردگرایی” در اندیشه غربی متناسب با شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی دگرگونی های معناداری را شاهد بوده است که تعاریف قبلی از این مفاهیم را اگر نه نقض بلکه دستخوش جرح و تعدیل های عمیقی می کند. فردی که از این پس در گرداب مصرف می افتد مختصات “شخصی” را نشان می دهد که “التذاذ” را به “غایت” خود تبدیل می کند. بررسی پی آمدهای آن هدف این مقاله است.

 

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *