از مجموعۀ جملات قصار

 

جامعۀ سالم

 اریک فروم  

به انتخاب: م. بوذری

 

1-(ص30) آنچه طرز تفکر افراد یک جامعه را به بیراهه می کشاندتأیید عمومی افکار و تصورات آنان است.

2-(ص35) بشر می تواند هم آزاد و هم بنده وار زندگی کند، می تواند جنگجو و صلح دوست یا استثمارگر و راهزن باشد.

3-(ص38) جامعۀ سالم جامعه ای است که با نیازهای انسانی منطبق باشد- نه نیازهایی که انسان لزوم آنرا حفظ می کند.

4-(ص41) خودآگاهی، خرد و تفکر “هماهنگی ای” را که خصوصیت هستی حیوان است بر هم می زند. سه کیفیت مذکور انسان را بصورت موجود خارق العاده کائنات درآورده است.

5-(ص42) تکامل تدریجی بشربر این حقیقت مبتنی است که وی خانه اولیه و اصلی خود، یعنی طبیعت، را از دست داده است و هرگز نمی تواند بدان بازگردد، و نمی تواند دوباره حیوان شود. انسان فقط یک راه در پیش پای خود دارد: از خانه طبیعی خود بکلی بیرون آید و خانه تازه ای پیدا کند- با انسانی کردن جهان و انسان حقیقی شدن خود خانه جدیدی بسازد.

5-(ص45) بی شک اگر نوزاد می توانست در لحظه بریدن بند ناف فکر کند از ترس مرگ بر خود می لرزید. ولی یک سرنوشت عشق آمیز نا را از این ترس اولیه در امان می دارد.

6-(ص47) نیرومندترین محرک های رفتار آدمی در شرایط هستی او –”موقعیت انسان”- نهفته است.

7-(ص49) لزوم رابطه با سایر موجودات، وابستگی به آنها، نیاز مبرمی است که سلامت روان بستگی بدان دارد.

8-(ص51) فقط یک احساس وجود دارد که هم اتحاد انسان را با جهان تأمین و هم موازین شخصیت و فردیت را محفوظ می دارد و آن “عشق” است.

9-(ص53) عشق بارور اگر بسوی برابری ها متوجه شود عشق برادرانه نامیده می شود.

10-(ص57) خلق کردن مستلزم فعالیت و مراقبت و عشق به چیزی است که انسان می آفریند. بنابراین اگر بشر قادر به خلق کردن و عشق ورزیدن نباشد چگونه می تواند به مرحلۀ اعتلا نائل شود؟

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *