همایش بازخوانی خدمات متقابل اسلام و ایران

چکیده‌های برخی مقالات یا سخن‌رانی‌های سخن‌رانان مختلف هم‌آیش نقد کتاب “خدمات متقابل اسلام و ایران”

 

 

حسن محدثی – خدمات متقابل اسلام و ایران

 

رحیم محمدی – خدمات متقابل اسلام و ایران

 

محمد علی مرادی – خدمات متقابل اسلام و ایران

 

محمد باقر تاج الدین – خدمات متقابل اسلام و ایران 

 

سمینار بازخوانی «خدمات متقابل اسلام و ایران» نقد روایت مطهری از ناسیونالیسم ایرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۹ فروردین از ساعت ۸ الی ۲۰ در سالن حکمت برگزار گردید. مدعوین در این هم اندیشی:

آیت الله قادر فاضلی
آیت الله سید محمد ثقفی
حجه الاسلام محمد مطهری
حجه الاسلام محمد حسین مظفری
حجه الاسلام حمید پارسانیا
حجه الاسلام داوود مهدوی زادگان
علی اکبر احمدی افرمجانی
رحیم محمدی
محمد علی مرادی
محمد رضا زمردی
حسین حجت پناه
آیدین ابراهیمی
زهرا حاجی شاه کرم
قاسم پورحسن
محمد علی فتح اللهی
بیژن عبدالکریمی
حسین کلباسی اشتری
حسن محدثی
محمد باقر تاج الدین
محمد حسین بادامچی
سید جواد میری

این سمینار ۲۹ فروردین از ساعت ۹ الی ۲۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

برنامه سمینار نقد روایت مطهری از ناسیونالیسم ایرانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سالن حکمت
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

۱. روایتی غیر تاریخی از ناسیونالیسم عربی در برابر روایتی تاریخی از ناسیونالیسم ایرانی
آیدین ابراهیمی

۲. از ملی گرایی به اسلام گرایی: تقابل دو راهبرد فرهنگی-تمدنی و سیاسی- ایدئولوژیک
محمد حسین بادامچی

۳. ملاحظاتی در باب وجه تاریخی نسبت اسلام و ایران
حسین کلباسی اشتری

۴. بنیان های ذهنی و شرایط جامعوی مطهری در مواجهه با ناسیونالیسم ایرانی
حسین حجت پناه

۵. بازخوانی نگاه متفکران ایرانی پیرامون هویت ملی
زهرا حاجی شاه کرم

۶. نقد نوایران گرایی با نگاهی به تاملات شهید مطهری
محمد رضا زمردی

۷. ناسیونالیسم و دوگانه ی ارزش/واقعیت
حمید طالب

استراحت

۸. نقش دین و ملیت، امتناع فلسفی و غلتیدن در پیکار سیاسی
محمد علی مرادی

۹. در تمایز اندیشه ای و تاریخی ملت و امت: شمه ای در نقد دریافت مرتضی مطهری
رحیم محمدی

۱۰. مطهری، هویت ملی و ناسیونالیسم
حمید پارسانیا

۱۱. اسلام و ناسیونالیسم: نگرش ذات انگارانه و متکلمانه ی مطهری به ناسیونالیسم
حسن محدثی گیلوایی

۱۲. ملیگرایی و ناسیونالیسم از منظر استاد مطهری
قادر فاضلی

۱۳. بازخوانی روایت شهید مطهری از هویت ایرانی
محمد حسین مظفری

استراحت

۱۴. تحلیلی بر کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام
قاسم پورحسن

۱۵. نگاهی به گذشته از منظر ایران امروز: بازخوانی روایت مطهری از خدمات متقابل اسلام و ایران
محمد علی فتح اللهی

۱۶. استاد مطهری و بازخوانی هویت ملی محذوف
داود مهدوی زادگان

استراحت

۱۷. بازخوانی و نقد روایت مطهری از اسلام در ایران (اسلامِ ایرانی)
محمد باقر تاج الدین

۱۸. بازخوانی انتقادی روایت مطهری از “ناسیونالیسم ایرانی”
سید جواد میری

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *