اهمیت و ضرورت مطالعات بین رشته ای

منیره پنج تنی

انتخاب و بررسی کتاب “مقدمه ای فلسفی بر علوم شناختی” (فرهنگ نشر نو، با همکاری نشر آسیم-۱۳۹۶) بهانه ای برای تأکید دوباره بر اهمیت و ضرورت مطالعات بین رشته ای است. در این اثر رُم هَره عمدتاً به درهم تنیدگی چهار رشته می پردازد: فلسفه ی علم، روان شناسی گفتمانی یا طبیعی انگار، روان شناسی شناختی و مدل کردن فکر با استفاده از روش های متهذ از هوش مصنوعی. جالب این جاست که او برای پیشبرد برنامه اش به برخی از دستاوردهای شیمی بنیادین مغز، کالبدشناسی و فیزیولوژی هم سر می زند. در این نوشتار پس از مقدمه ای کوتاه درباره ی ضرورت آشنایی با مسائل رشته های نزدیک به هم و ارتباط فلسفه، روان شناسی و علوم شناختی، به بررسی مسأله، موضع، اهداف و برنامه رم هره در کتاب “مقدمه ای فلسفی بر علوم شناختی” می پردازم و ارتباط چند رشته ی مهم مذکور را با کتاب هره به اختصار از نظر می گذرانم. پایان بخش این نوشتار نگاهی اجمالی به بخش های کتاب است و این که اثر برای چه مخاطلانی سودمندتر است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *