بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو

مستانه کاکائی

حسن عباسی حسین آبادی

مفهوم کمال، در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه، با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می شود که هر دو در انگلیسی به actuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از “انرگیا” و “انتلخیا” سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در بحث صورت، قوه و فعل و علل چهارگانه، در علم النفس در تعریف نفس و در طبیعیات در بحث حرکت و در اخلاق بحث در سعادت به نوعی از “کمال” و “فعلیت” استفاده کرده است. پرسش این است که معنای دو واژۀ انرگیا و انتلخیا چیست و چه نسبتی میان معانی انها در این مباحث مختلف وجود دارد؟ چرا ارسطو از دو واژه برای بیان مقصود خود استفاده کرده است؟ آیا این دو واژه به هم قابل تحویل هستند؟ ارسطو برای انرگیا و انتلخیا تعریف واضح و صریحی ارائه نکرده است و در قالب مثال ها تمایز آن دو را بیان کرده است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *