بررسی نسبت میان سه تز از مقاله “دو جزم” کواین

ضیاء موحد

حسین شقاقی

مباحث این مقاله متمرکز بر مقاله “دو جزم تجربه گرایی” کواین است. ما “کل گرایی” کواین را مورد بررسی قرار می دهیم. کل گرایی او دو بعد دارد: کل گرایی معرفت شناختی و کل گرایی معنایی. تز سومی که مورد بررسی ما قرار می گیرد، عدم تمایز تحلیلی-ترکیبی است. فودور و لپور با دو تز “کل گرایی معرفت شناختی” و “عدم تمایز تحلیلی-ترکیبی” مخالفتی ندارند اما مدعی هستند: الف) عدم تمایز تحلیلی-ترکیبی، مقدمه کل گرایی معرفت شناختی کواین است. ب) هرچند کل گرایی معرفت شناختی کواین مقدمه کل گرایی معنایی او دانسته می شود، ولی این استنتاج قابل دفاع نیست.

از سوی دیگر اوکاشا و بکر نشان می دهند: الف) کل گرایی معرفت شناختی کواین مقدمه عدم تمایز تحلیلی-ترکیبی اوست. ب) استنتاج کل گرایی معنایی از کل گرایی معرفت شناختی، قابل دفاع است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *