تأسیس زیبایی شناسی

نکاتی درباره زیبایی شناسی کانت

حمید معمریان معلم

 

معمولا هر بحثی درباره زیبایی شناسی را با باوم گارتن و استقلالی که به مباحث زیبایی شناسی بخشید شروع می کنند؛ اما به نظر من بهتر است در اینجا از اینگونه مسائل بی تأثیر و صرفا تاریخی صرف نظر کنیم و گفتگو را از خود کانت شروع کنیم که مباحث زیبایی شناسی در فلسفه او خصلتی کاملا ساختاری داشته و درواقع مکمل دو نقد بنیادی دیگر اوست.

در واقع تاریخ زیبایی شناسی مدرن تا حد زیادی همان تاریخ تحول زیبایی شناسی کانت است. در واقع کانت سرمشق یا پارادایمی برای کل زیبایی شناسی فراهم آورد به صورتی که تحولات زیبایی شناسی یا از بسط و تداوم این پارادیم یا از صور گوناگون طغیان علیه آن ناشی شده است. در متن فلسفه انتقادی کانت، زیبایی شناسی نقش یا کارکردی دوگانه ایفا می کند و همین کارکرد دوگانه احتمالا مهمترین میراث کانت برای زیبایی شناسی است: از یک سو زیبایی شناسی عرصه تجلی و ظهور تناقضات و تقابل هایی است که در سایر حیطه ها مثل هستی شناسی، معرفت شناسی و اخلاق سرکوب شده اند. در نتیجه تناقضات عقل گرایی انتزاعی و متافیزیکی در هیأت مسائل زیبایی شناختی آشکار می شوند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *