تأملاتی در باب جامعه شناسی دین امروز

پیتر ال. برگر

باقر طالبی دارابی

نوشته ی پیش رو متن سخنرانی یکی از جامعه شناسان دین برجسته در روزگار ماست که در این زمینه آثار فراوانی دارد. پیتر برگر در این نوشتار می کوشد جایگاه جامعه شناسی دین در روزگار کنونی را تبیین کرده، مهمترین مباحث و چالش های پیش روی آن را طرح کند. او که خود از نظریه پردازان و منتقدان نظریه سکولاریزایسیون یا عرفی شدن است در این سخنرانی نکات مهمی را طرح می کند که می تواند خط مشی های کلی این رشته را ترسیم کند. برگر، ضمن اشاره به نظریه عرفی شدن و ارتباط آن با مدرنیسم، تأکید می کند که با ظهور جامعه شناسی دین و توجه آن به شواهد و ادله تجربی، نظریه عرفی شدن و نیز سکولاریسم مورد تردید قرار گرفت و پدیده هایی در کشورهای مختلف ظهور کرد که این نظریات از عهده تبیین آن برنمی آمد. وی پس از مقایسه امریکا و اروپا در مسأله ی عرفی شدن به عوامل مؤثر در این زمینه اشاره کرده و در انتها تأکید می کند که بهتر است جامعه شناسی دین در بستر جامعه شناسی شناخت بررسی شود.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *