تاریخ جدید فلسفه غرب

مصطفی زالی

نخستین کتاب تاریخ فلسفه به زبان فارسی، کتاب تاریخ فلسفه تألیف برتراند راسل است که در سال های پیش از انقلاب به فارسی منتشر شد و پس از ترجمه سایر کتب تاریخ فلسفه از رونق افنتاد و امروزه کمتر مورد مطالعه و ارجاع قرار می گیرد.
کتاب دیگر دوره نه جلدی تاریخ فلسفه، نگارش فردریک کاپلستون است که به طور کامل به فارسی ترجمه شده و از شیوه روایت پیش گفته استفاده می کند. ضعف عمده این کتاب در آن است که تمامی بخش های آن توسط یک نفر به نگارش در آمده و از این رو عمق و سطح مطالب آن در پرداخت به موضوعات یکسان نیست. به گونه ای که قوت و ضعف نویسنده در احاطه به موضوعات در نحوه پرداخت او به آنها کاملا مشهود است. مشکل دیگر این کتاب آن است که به دلیل زمان نگارش، از جریانهای فلسفی آلمانی در نیمه اول قرن بیستم و نیز فیلسوفان تحلیلی در نیمه دوم قرن بیستم اثری در آن نیست و تنها در جلد نهم به فیلسوفان قرن بیستم فرانسوی اشاره شده است.
تاریخ فلسفه دیگر، اثر امیل بریه است. اصل این کتاب به زبان فرانسوی بوده و تاکنون سه بخش از این کتاب هفت بخشی به فارسی ترجمه شده است: بخش های یونانی و رومی، دورۀ قرون وسطی (ترجمه و تلخیص) و قرن هفدهم. این کتاب نیز عاری از ایرادهای کتاب قبلی نیست.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *