تحلیل نشانه شناسی اجتماعیِ فیلمنامۀ آژانس شیشه ای

دکتر مریم حسینی

دکتر فرهاد ساسانی

سارا نظر دنیوی

گفتار هر فرد ارائه دهنده ی باورها، ارزش ها و جهان بینی هایی است که به صورت نهفته در زبان فرد جای می گیرند و افراد ناخواسته آنچه را که می اندیشند، بر زبان خود جاری می سازند.

استفاده از این خاصیت زبانی، روشی مناسب برای پیشبرد اهداف رسانه ها خواهد بود؛ تا جایی که آنها قادرند با استفاده از این ویژگی، ایدئولوژی ای را مثبت تلقی کرده، آن را برجسته کنند و یا ایدئولوژی ای را منفی نشان داده، آن را به حاشیه برانند.

در این میان، فیلم های سینمایی نیز از این قاعده جدا نیستند. به همین منظور، ما در این مقاله فیلمنامه ی آژانس شیشه ای نوشته ی ابراهیم حاتمی کیا را از منظر نشانه شناسی اجتماعی مورد تحلیل قرار دادیم و متوجه شدیم زندگی در فضای دوقطبی، بر ذهن او بی تأثیر نبوده است. برای این کار از دو ابزار فرانقش اندیشگانی (در دستور نظام مند هلیدی) و قطب بندی “خود” و “دیگری” (بر اساس مربع ایدئولوژیک ون دایک) استفاده شده است.

آنگاه بعد از قطب بندی شخصیت های درون فیلمنامه، دریافتیم که قطب ۱ بر ضلع برجسته سازی نکات مثبت “خود” بیش از ضلع های دیگر مربع ایدئولوژیک تکیه کرده است و این تکیه را با استفاده از فرآیندهای مادی نشان داده و قطب مقابل بر برجسته سازی نکات منفی “دیگری” تکیه کرده و برای این کار از فرآیند رابطه ای بهره برده است که این شیوه ی کاربرد با ویژگی های شخصیت های فیلمنامه متناسب است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *