تفکر آیندۀ ما ایرانیان چه ربط و نسبتی با اندیشه های فردید دارد؟

دکتر بیژن عبدالکریمی

در جامعه ما چالش ها و منازعات بسیاری حول شخصیت فردید وجود دارد که خود این منازعات نشان از انحطاط روزگار ما است؛ انحطاطی که هم ما و هم جامعه، هم دانشگاه ها و هم حوزه روشنفکری ما را در بر گرفته است، به این دلیل به انحطاط باور دارم که فکر می کنم جامعه ای که نتواند به خوانش متن معاصر فرهنگی اش بپردازد و با آن برخوردی قهرآمیز کرده و از آن خشونت بورزد، به ورطه انحطاط افتاده است حتی جامعه فلسفی کشور ما قدرت به سخن واداشتن متن را ندارد، با متن مهرورزی نمی کند و قدرت دیالوگ با متن را ندارد و نمی تواند به فهمی بهتر از متن صاحب تألیف برسد، البته انتقاد صرفاً متوجه مخالفان و نقادان فردید نیست. من خود را یکی از میراث داران فردید می دانم و معتقدم همه ما میراث داران فردید و کسانی که خود را دانشجوی فردید می دانند هم نتوانسته ایم دانشجویانی به قامت معلم مان باشیم، به نظر می رسد ما هم نتوانستیم با متن دیالوگ کنیم.

ادامه مطلب> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *