جامعه شناسی تاریخی: روایت، تاریخ و جامعه شناسی

عباس وریج کاظمی

مقاله ی حاضر به بررسی نسبت جامعه شناسی و تاریخ می پردازد و بر آشتی مجدّد و پیوند بین آن دو پای می فشارد. مفهوم روایت در این جا حلقه ی مفقوده ای است که می تواند به بازنگری در تلقی از جامعه شناسی و تاریخ کمک کند. ابتدا بر مبنای هرمنوتیک روایت ریکور به رابطه ی داستان و تاریخ می پردازیم. سپس با تأکید بر نقش روایت ها در جامعه شناسی نشان می دهیم که گزاره های جامعه شناسی و تاریخی به لحاظ عینیت و قطعیت تفاوتی ندارند. برای استدلال این نکته از واسازی دریدا و برسازنده گرایی جرجن استفاده می کنیم. نتیجه آنکه جامعه شناسی نباید در تقابل با تاریخ فهم شود؛ هر دو با روایت ها سرو کار دارند و هر دو با جهانی از تفاسیر مواجه اند. آنچه در هر دو مشترک است نگریستن به واقعیت ها از طریق عینک تفاسیر است و تنها تفاوت دو قلمرو در حجم لایه ها و فاصله ی با واقعیات است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *