دوره «حمایت‌گری از دیگری سرکوب‌شده»

سخنرانی های رامین جهانبگلو پیرامون مفهوم “خود” و “دیگری” از دیدگاه متفکران

فایل صوتی

رامین جهانبگلو

دوره «حمایت‌گری از دیگری سرکوب‌شده»

 

جلسه اول را از اینجا گوش کنید:

جلسه اول حمایت‌گری

«دیگری» کیست؟ پاسخ به این سوال محتاج هم مفهوم «خود» است و هم مفهوم «دیگری».
هر آنجا که خودش است دیگری‌ای هم وجود دارد. در واقع می‌شود گفت که «دیگری» خودی است که «خود» دیگری او را به عنوان «دیگری» می‌پندارد.

در جلسه اول بحث معروف هگل، فیلسوف قرن هجده آلمان، به عنوان «دیالکتیک خدایگان و بنده» در کتاب معروف «پدیدارشناسی روح» برای درک بهتر مفهوم «خود» و «دیگری» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

جلسه دوم را از اینجا گوش کنید:

جلسه دوم حمایت‌گری

رامین جهانبگلو در قسمت دوم دوره «حمایتگری از “دیگری”سرکوب‌شده» از «دیگری»‌هایی سخن می گوید که در تاریخ به صورت غریبه‌ها، هیولاها، غول‌ها، شیاطین و حتا خدایان آمده‌اند و همه این‌ها چهره‌های «دگربودگی» و «غیریت» است.

 

 

جلسه سوم را از اینجا گوش کنید:

جلسه سوم حمایت‌گری

در جلسه سوم دوره‌ی «حمایت‌گری از “دیگری” سرکوب‌شده»، رامین جهانبگلو به نسبت «خود»، «دیگری» و نسبی‌گرایی و نژادپرستی می‌پردازد و از اندیشه‌های متفکرانی چون ژان ژاک روسو و هلوسیوس می‌پردازد.

 

 

جلسه چهارم را از اینجا گوش کنید:

جلسه چهارم حمایت‌گری

رامین جهانبگلو، در مورد «دیگرستیزی» در نظام‌های توتالیتر قرن بیستم سخن می‌گوید. در این برنامه جهانبگلو به اندیشه‌های هانا آرنت، فیلسوف و تاریخ‌نگار قرن بیستم می‌پردازد و دیگری و دیگربودگی را در اندیشه این فیلسوف می‌کاود.

 

____________

*تصویر: طرح جلد کتاب ژان ژاک روسو، با تصویر تابلوی سوگند هوراتیوس ها اثر ژاک لویی داوید > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *