حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۱۱)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره صافات (۳۷) – آیه ۱۱۰ – ۱۲۹

۲- ترجمه سوره صافات (۳۷) – آیه ۱۳۰ – ۱۴۶

۳- ترجمه سوره صافات (۳۷) – آیه ۱۴۷ – ۱۵۹

۴- ترجمه سوره صافات (۳۷) – آیه ۱۶۰ – ۱۷۳

۵- ترجمه سوره صافات (۳۷) – آیه ۱۷۴ – ۱۸۲

۶- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۱ – ۹

۷- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۱۰ – ۱۵

۸- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۱۶ – ۲۴

۹- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۱ – ۹

۱۰- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۱۰ – ۱۵

۱۱- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۱۶ – ۲۴

۱۲- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۲۵ – ۳۵

۱۳- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۳۶ – ۴۲

۱۴- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۴۳ – ۵۵

۱۵- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۵۶ – ۶۸

۱۶- ترجمه سوره یاسین (۳۶) – آیه ۶۹ – ۸۳

۱۷- ترجمه سوره فاطر (۳۵) – آیه ۱ – ۷

۱۸- ترجمه سوره فاطر (۳۵) – آیه ۸ – ۱۱

۱۹- ترجمه سوره فاطر (۳۵) – آیه ۱۲ – ۱۸

۲۰- ترجمه سوره فاطر (۳۵) – آیه ۱۹ – ۲۸

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *