حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۱۲)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره فاطر (۳۵) – آیه ۲۹ – ۳۶

۲- ترجمه سوره فاطر (۳۵) – آیه ۳۷ – ۴۵

۳- ترجمه سوره سَبَاء (۳۴) – آیه ۱ – ۶

۴- ترجمه سوره سَبَاء (۳۴) – آیه ۷ – ۱۲

۵- ترجمه سوره سَبَاء (۳۴) – آیه ۱۳ – ۱۹

۶- ترجمه سوره سَبَاء (۳۴) – آیه ۲۰ – ۲۶

۷- ترجمه سوره سَبَاء (۳۴) – آیه ۲۷ – ۳۷

۸- ترجمه سوره سَبَاء (۳۴) – آیه ۳۸ – ۴۶

۹- ترجمه سوره سَبَاء (۳۴) – آیه ۴۷ – ۵۴

۱۰- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۱ – ۶

۱۱- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۷ – ۱۲

۱۲- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۱۳ – ۱۸

۱۳- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۱۹ – ۲۳

۱۴- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۲۴ – ۲۹

۱۵- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۳۰ – ۳۳

۱۶- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۳۴ – ۳۶

۱۷- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۳۷ – ۳۹

۱۸- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۴۰ – ۴۷

۱۹- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۴۸ – ۵۰

۲۰- ترجمه سوره احزاب (۳۳) آیه ۵۱ – ۵۳ > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *