حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۱۵)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۱ – ۱۰

۲- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۱۱ – ۲۰

۳- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۲۱ – ۳۰

۴- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۳۱ – ۴۰

۵- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۴۱ – ۵۰

۶- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۵۱ – ۶۰

۷- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۶۱ – ۷۰

۸- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۷۱ – ۸۰

۹- ترجمه سوره نمل (۲۷) – آیه ۸۱ – ۹۳

۱۰- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۱ – ۱۶

۱۱- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۱۷ – ۳۱

۱۲- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۳۲ – ۵۰

۱۳- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۵۱ – ۷۱

۱۴- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۷۲ – ۹۰

۱۵- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۹۱ – ۱۱۱

۱۶- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۱۱۲ – ۱۳۰

۱۷- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۱۳۱ – ۱۵۰

۱۸- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۱۵۱ – ۱۷۰

۱۹- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۱۷۱ – ۱۹۰

۲۰- ترجمه سوره شعراء (۲۶) – آیه ۱۹۱ – ۲۰۷

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *