حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۱۹)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره طاها (۲۰) – آیه ۹۵ – ۱۰۴

۲- ترجمه سوره طاها (۲۰) – آیه ۱۰۵ – ۱۱۲

۳- ترجمه سوره طاها (۲۰) – آیه ۱۱۳ – ۱۲۲

۴- ترجمه سوره طاها (۲۰) – آیه ۱۲۳ – ۱۳۱

۵- ترجمه سوره طاها (۲۰) – آیه ۱۳۲ – ۱۳۵

۶- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۱ – ۱۵

۷- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۱۶ – ۲۴

۸- ترجمه سوره مریم (۱۹) – ایه ۲۵ – ۳۳

۹- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۳۴ – ۴۰

۱۰- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۴۱ – ۴۸

۱۱- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۴۹ – ۵۷

۱۲- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۵۸ – ۶۳

۱۳- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۶۴ – ۷۳

۱۴- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۷۴ – ۷۹

۱۵- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۸۰ – ۸۷

۱۶- ترجمه سوره مریم (۱۹) – آیه ۸۸ – ۹۸

۱۷- ترجمه سوره کهف (۱۸) – آیه ۱ – ۸

۱۸- ترجمه سوره کهف (۱۸) – آیه ۹ – ۱۵

۱۹- ترجمه سوره کهف (۱۸) – آیه ۱۶ – ۱۹

۲۰- ترجمه سوره کهف (۱۸) – آیه ۲۰ – ۲۴

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *