حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۲)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۷۴ – ۷۸

۲- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۷۹ – ۸۳

۳- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۸۴ – ۸۸

۴- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۸۹ – ۹۱

۵- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۹۲ – ۹۶

۶- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۹۷ – ۱۰۳

۷- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۱۰۴ – ۱۱۰

۸- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۱۱۱ – ۱۱۵

۹- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۱۱۶ – ۱۲۳

۱۰- ترجمه سوره نحل (۱۶) – آیه ۱۲۴ – ۱۲۸

۱۱- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۱ – ۸

۱۲- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۹ – ۱۹

۱۳- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۲۰ – ۲۶

۱۴- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۲۷ – ۳۸

۱۵- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۳۹ – ۴۴

۱۶- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۴۵ – ۵۵

۱۷- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۵۶ – ۶۶

۱۸- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۶۷- ۷۳

۱۹- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۷۴ – ۸۴

۲۰- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۸۵ – ۹۰

۲۱- ترجمه سوره حجر (۱۵) – آیه ۹۱ – ۹۹

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *