حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۳)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۱ – ۴

۲- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۵ – ۹

۳- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۱۰ – ۱۴

۴- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۱۵ – ۲۰

۵- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۲۱ – ۲۳

۶- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۲۴ – ۲۹

۷- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۳۰ – ۳۴

۸- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۳۵ – ۳۹

۹- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۴۰ – ۴۵

۱۰- ترجمه سوره ابراهیم (۱۴) – آیه ۴۶ – ۵۲

۱۱- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۱ – ۳

۱۲- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۴ – ۱۰

۱۳- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۱۱ – ۱۳

۱۴- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۱۴ – ۱۶

۱۵- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۱۷ – ۱۸

۱۶- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۱۹ – ۲۷

۱۷- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۲۸ – ۳۱

۱۸- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۳۲ – ۳۶

۱۹- ترجمه سوره رعد (۱۳) – آیه ۳۷ – ۴۳

۲۰- ترجمه سوره یوسف (۱۲) – آیه ۱ – ۵

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *