حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۵)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۴۰ – ۴۴

۲- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۴۵ – ۵۱

۳- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۵۲ – ۵۷

۴- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۵۸ – ۶۳

۵- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۶۴ – ۷۳

۶- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۷۴ – ۸۰

۷- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۸۱ – ۸۷

۸- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۸۸ – ۹۲

۹- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۹۳ – ۱۰۲

۱۰- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۱۰۳ – ۱۰۸

۱۱- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۱۰۹ – ۱۱۳

۱۲- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۱۱۴ – ۱۱۸

۱۳- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۱۱۹ – ۱۲۳

۱۴- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۱ – ۳

۱۵- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۴ – ۱۰

۱۶- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۱۱ – ۱۴

۱۷- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۱۵ – ۱۸

۱۸- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۱۹ – ۲۲

۱۹- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۲۳ – ۲۶

۲۰- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۲۷ – ۳۳

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *