حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۷)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- سوره احقاف (۴۶) – آیه ۱ – ۱۲

۲- سوره احقاف (۴۶) – آیه ۱۳ – ۲۰

۳- سوره احقاف (۴۶) – آیه ۲۱ – ۲۸

۴- سوره احقاف (۴۶) – آیه ۲۹ – ۳۵

۵- سوره جاثیه (۴۵) – آیه ۱ – ۱۷

۶- سوره جاثیه (۴۵) – آیه ۱۸ – ۲۷

۷- سوره جاثیه (۴۵) – آیه ۲۸ – ۳۷

۸- سوره دخان (۴۴) – آیه ۱ – ۱۵

۹- سوره دخان (۴۴) – آیه ۱۶ – ۳۴

۱۰- سوره دخان (۴۴) – آیه ۳۵ – ۵۹

۱۱- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۱ – ۱۴

۱۲- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۱۵ – ۲۰

۱۳- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۲۱ – ۲۹

۱۴- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۳۰ – ۴۰

۱۵- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۴۱ – ۵۰

۱۶- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۵۱ – ۶۱

۱۷- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۶۲ – ۷۲

۱۸- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۷۳ – ۸۱

۱۹- سوره زخرف (۴۳) – آیه ۸۲ – ۸۹

 

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *