حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۹)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۱ – ۶

۲- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۷ – ۱۱

۳- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۱۲ – ۱۷

۴- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۱۸ – ۲۵

۵- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۲۶ – ۲۹

۶- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۳۰ – ۳۴

۷- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۳۵ – ۴۰

۸- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۴۱ – ۵۰

۹- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۵۱ – ۵۵

۱۰- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۵۶ – ۶۰

۱۱- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۶۱ – ۶۵

۱۲- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۶۶ – ۷۴

۱۳- ترجمه سوره غافر (۴۰) – آیه ۷۵ – ۸۰

۱۴- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۱ – ۵

۱۵- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۶ – ۸

۱۶- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۹ – ۱۲

۱۷- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۱۳ – ۲۴

۱۸- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۲۵ – ۲۹

۱۹- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۳۰ – ۳۵

۲۰- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۳۶ – ۴۱

۲۱- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۴۲ – ۴۵

۲۲- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۴۶ – ۵۲

۲۳- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۵۳ – ۶۰

۲۴- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۶۱ – ۶۸

۲۵- ترجمه سوره زمر (۳۹) – آیه ۶۹ – ۷۵

 

 

 

 

 

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *