درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه ۱ – ۹)

 

این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:

 

جلسه اول از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ حسینیه ارشاد

جلسه دوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ حسینیه ارشاد

جلسه سوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ حسینیه ارشاد

جلسه چهارم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ حسینیه ارشاد

جلسه پنجم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ حسینیه ارشاد

جلسه ششم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۸ حسینیه ارشاد

جلسه هفتم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ حسینیه ارشاد

جلسه هشتم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ حسینیه ارشاد

جلسه نهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۱ حسینیه ارشاد

 

منبع: وبسایت مرکز نشر آقار و افکار دکتر محمد مجتهد شبستری

http://mohammadmojtahedshabestari.com/

و کانال سخنرانی ها https://t.me/sokhanranihaa

 

جلسه ده ۲۸ / ۱ / ۹۳
الی
نوزده ۲۰ / ۶ / ۹۳
جلسه بیست ۳ / ۷ / ۹۳
الی
بیست و نه ۲۰ / ۹ / ۹۳

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *