در الهیات بین ابن سینا و ابن رشد

نوشته دکتر محمد یوسف موسی (مصر)

ترجمه محمد علی انشائی

ابن سینا و ابن رشد هر دو فیلسوف وارد و ثابت در تاریخ متفکرین اسلام هستند و برای هریک جایگاهی ارجمند در تاریخ متفکرین جهان است و آوازه ی بزرگی مقام آنان به قدری است که ابن سینا فیلسوف اسلام در خاور و ابن رشد فیلسوف اسلام در باختر به شمار آمده اند. و فلسفه هریک از آنان هر مرد دانش و خردمندی را در مدت مدیدی از زمان خود مشغول ساخت تا جایی که برای هریک شاگردان و پیروانی پیدا شد که به مسلک هریک تعصب می ورزند و مذهب او را طرفداری می کنند.

این دو مرد بزرگ مانند سایر فیلسوفان دریافتند که احتیاج وادار می کند بین آنچه که از فلسفه یونان دانسته و شناخته اند با عقیده های اسلامی، آن عقیده هایی که قرآن مجید آنرا حق و ثابت دانسته موافق گردانند و در این مورد نتیجه اندیشه بزرگان اسلام به بخش یا باب توفیق دین و فلسفه، نامیده شد و این بخش براستی جایگاه زاینده فلسفه اسلامی با ریشه و اساس این مسلک محسوب است.

 

ادامه مطلب

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *