دولت و سیاست: هویت و کلی بودن

 

دولت ماشینی فوق العاده برای ساخت و تولید ناهستی است – عمدتاً از طریق مرگ (تاریخ دولت ها اساساً نوعی تاریخ قتل عام هاست) هرچند نه منحصراً از این طریق. دولت قادر به ساخت و تولید ناهستی است؛ آن هم با تحمیل چهری از عادی سازی هویت گرا، حال چه هویت “ملی”، چه غیر آن. اکنون به ویژه در اروپا مسأله هویت به نوعی وسواس بدل شده است. نوعی نژادپرستی فرهنگی که در واقع منتقل کننده ی ترس “طبقات متوسط” – این سوداگران کج خلقی که از پویایی امپراتوری تغذیه می کنند – است از فروکاسته شدن به منزلت فرومرتبه ی “مردمان بانیلونشین”. این نژادپرستی فرهنگی وضعیت را مسموم ساخته و در نهایت حتی اذهان روشنفکرانی را تیره و تار می سازد که زمانی شجاع و قابل تحسین بودند. حقیقت دارد که لحن مسلط را حاکمان ما تعیین می کنند. بگذارید به یاد آوریم اعلامیه ی اخیر آن وزیر فرانسوی را که گفت: “تعداد مسلمانان در فرانسه بیش از اندازه است”. در اینجا عبارت “بیش از اندازه” فقط می تواند یک معنا داشته باشد: تعدادی از آنان مهمانان ناخوانده اند. این جناب وزیر در نهایتِ روشنی و صراحت تأیید می کند که نحوه ی وجود این مردمان زیادی، دست کم در سرزمین ما که آنان به شکل دائمی درش سکنی گزیده اند، باید نوعی ناهستی ناب و ساده باشد. این وزیر به روشنی دارد اعلام می کند که قصد دارد در آینده به شکلی عمل کند که این امر تحقق یابد. گفته ی او درباره ی رابطه ی میان وجود و هستی است؛ این بیانی وجود شناختی است؛ و نه یک سهو لسان ارتجاعیِ صرف.

دولت طیف وسیعی از راه حل ها را در اختیار دارد تا هرآنچه را که هست، درست پیش چشمان ما، به آنچه نیست بدل سازد….

 

ادامه مطلب

 

منبع: وبسایت تز یازدهم

شرح تصویر:

States by their systems of government. For the complete list of systems by country, see List of countries by system of government.

https://en.wikipedia.org/wiki/Government

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *