رابطه حقیقت و سیاست در اندیشه فردید

 

دکتر حاتم قادری

دکتر مسعود غفاری

دکتر محرم طاهرخانی

 

یکی از مهمترین مفاهیم فلسفی و عرفانی که “احمد فردید”، نظریه پردازی درباره آن را با عنوان حکمت تاریخ یا “حکمت اُنسی” مطرح کرده است مفهوم “حقیقت” است. اندیشه ی حقیقت برای فردید آن قدر مهم و اساسی است که کل فضای فکری و اندیشگی او را درباره تمامی موضوعات از هستی شناسی تا معرفت شناسی و انسان شناسی در برمی گیرد.

به بیان دیگر؛ محوری ترین موضوع برای ورود در ساحت اندیشه ورزی فلسفی، عرفانی و سیاسی در نزد فردید، دستیابی به حقیقت است. از طرف دیگر فردید هرچند به صورت مشخص فیلسوف سیاسی محسوب نمی شود دیدگاههای او درباره تاریخ می تواند نتایج سیاسی داشته باشد.

از این رو مسائل مربوط به اجتماع و سیاست نیز تا آنجایی که بتوانند با حقیقت ارتباط پیدا کنند ارزشمند و اخلاقی و در خور توجه می گردند و چنانچه فلسفه سیاسی یا اندیشه ورزی سیاسی نتواند به حقیقت موضوع مورد بررسی نزدیک شود سزاوار نقد و انتقاد و در برخی موارد، رد و نفی قرار می گیرد.

فردید در نظریه پردازی حکمت تاریخ، ارتباط پیچیده و ناگسستنی میان حقیقت و سیاست برقرار می کند و شناخت امر سیاسی را مشروط به درک حقیقت می کند. بدین ترتیب او معنای جدیدی از سیاست ارائه می کند که در علم سیاست و اندیشه سیاسی، کمتر مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *