رابطه ی بینامتنی حکمت شاعرانه صائب و نگارگری مکتب اصفهان

سیدرسول معرکنژاد

بیشتر تاریخ نگاران نگارگری مکتب اصفهان عصر صفوی به جدایی نگاره از کتا ب آرایی و شعر روایی اشاره کرده اند و مطرح ساخته اند که دوگونه ی هنری نگارگری و شعر درصدد بوده اند که به عنوان گونه ی هنری مستقلی عمل کنند. محققان حوزه ادبیات به واژگان نگارگری در اشعار دوره ی مکتب اصفهان نظیر نگاره، قلم مو، رنگ، آب و رنگ، و دیگر عناصر و لوازم نگارگری پرداخته اند.

این مقاله بر آن است تا به تعامل شعر و نگارگری در مکتب اصفهان بپردازد و اشترا کهای یکسان همچون مضامین، معنی بیگانه، پارادوکس تصویری، اسلوب معادله، استعاره، ایهام، و مجاز را در هر دو گونه ی هنری شعر و نگارگری مطابقت دهد. مطالعه موردی این مقاله در خصوص قالب غزل و اشعار صائب تبریزی است.

 

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *