رخدادهای اجتماعی امروز و مسیر آینده ایران

گفتگوی ویژه
“رخدادهای اجتماعی امروز و مسیر آینده ایران”
در گفتگو با دکتر سید جواد میری
شنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۱  ساعت ۱۳:۰۰
به مدیریت حامد درودیان
چطور به تحولات زمانه نگاه کنیم؟ مفهوم زمان و زمانه را اگر مطابق با آن مثال مشهور هراکلیتوس – که گفته بود “هیچکس نمی تواند در یک رودخانه دوبار گام بنهد” – بخواهیم در نظر بگیریم و با همان اندیشه به حقیقتی پایدار – که از نظر او همان “لوگوس” باشد – باور داشته باشیم در این صورت تمام تضادهای هر دوره و زمانه را که بروز می یابند و خود را نشان می دهند عنصری ضروری از واقعیت جریان زمانه می دانیم. گرچه امروزه بر نظریۀ فلسفی هراکلیت مناقشه ها بسیار است امّا در سطح اجتماعی واقعیت دوران را که از کرانه نگاه کنیم مشابه همان حرکت رودخانه است که همچنان جریان دارد و بازگشتی هم در کارش نیست؛ زیرا هر سنتزی باز به تزی دیگر تبدیل خواهد شد و باز آنتی تزی دیگر از درون آن سربرخواهد آورد و باز تکرار همین الگو.
در این مصاحبه هم استاد گرامی، جناب دکتر میری، از کرانه به این تحولات اخیر نگاه کرده اند. پرسش های ما بسیار بود که به همین دلیل هم به جلسه ای دیگر موکول شد.
از جمله اینکه:
–  بحران چیست؟ و آیا این رخداد از نوع بحران است؟
–  آیا رویدادهای اخیر در تمامیت خواهی های منطقه ای، نئولیبرالیسم اقتصادی و فکری، و بوروکراسی موجود تأثیری خواهد داشت؟
–  صاحبان اندیشه چه وظیفه ای دارند برای راهنمایی و تقویت خردورزی توده ها که به کژراهه نروند؟
–  در عصر ارتباطات و رسانه های اطلاعاتی، حقیقت آیا دست یافتنی است؟
–  جریان های اجتماعی و تحول خواهانی که خواستار بسط مدنیت و حقوق شهروندی مدرن باشند – به عنوان سوبژۀ مدرن – چقدر باید هشیار باشند نسبت به انواع مهندسی های پشت صحنه؟
–   آیا اندیشیدن به مفهوم عدالت و توصیۀ عدالت ورزی به همگان در این مقطع زمانی راهگشا خواهد بود؟
این گفتگو را از اینجا گوش کنید:
گروه آموزشی پل
https://www.instagram.com/pol.educational.group/?hl=en
https://t.me/TirdadPhilosophyChannel
https://t.me/seyedjavadmiri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *