زن، اسطوره، و هنر

از کتاب ماه هنر، مرداد و شهریور ۱۳۸۱

میزگرد حاضر با شرکت خانم ها دکتر کتایون مزداپور، دکتر زهره زرشناس، دکتر مهران کندری (اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی) و آقایان محمد میرشکرایی (رئیس پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور) و محمد رضایی راد تشکیل شد. دبیری این میزگرد را علیرضا حسن زاده  عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی) به عهده داشت.
به نظر می رسد که جریان روشنفکری و روشنگری زنان در ایران باتوجه به نقش مهم «اسطوره» در جامعه ستی به اسطوره شناسی، اسطوره زدایی و البته به دلیل رویکردهای ایدئولوژیک گاه به اسطوره سازی روی می کند. اسطوره در جامعه های سنتی در فرآیندهای مهمی چون تفکر آیینی، فرهنگ پذیری، تعیین نقش های محول و محقق و پایگاه اجتماعی برای گروه های اجتماعی مختلف نقش داشته و به تعبیر دیگر در چگونگی شکل گیری ساختار قدرت دخیل است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *