سلسه درسگفتارهای دکتر سید جواد میری (جلسه اول تا دهم)

«نظریه ها و جامعۀ ایرانی»

این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:

 

جلسه یازدهم:  آسیب شناسی مدیریت کوته نظرانه (Micromanagement)

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ – ساعت ۱۹:۰۰

جلسه یازدهم:  آسیب شناسی مدیریت کوته نظرانه (Micromanagement)

 

جلسه دوازدهم: تقلیل تکنوکراسی و بوروکراسی در ایران شبه مدرن

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه دوازدهم: تقلیل تکنوکراسی و بوروکراسی در ایران شبه مدرن

 

جلسه سیزدهم: دیالوگ فلسفی در ایران

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه سیزدهم: دیالوگ فلسفی در ایران

 

جلسه چهاردهم: نظریه پردازان ایران معاصر

پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه چهاردهم: نظریه پردازان ایران معاصر

 

جلسه پانزدهم: فیلوپولیس به منزله یک تئوری جامع

دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه پانزدهم: فیلوپولیس به منزله یک تئوری جامع

 

جلسه شانزدهم: مشروعیت حکومت و ارادۀ ملت

جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه شانزدهم: مشروعیت حکومت و ارادۀ ملت

 

جلسه هفدهم: رویکرد اقتدارگرایانۀ چین و آیندۀ جهان

پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه هفدهم: رویکرد اقتدارگرایانۀ چین و آیندۀ جهان

 

جلسه هجدهم: مسأله یابی در علوم انسانی و اجتماعی ایران امروز

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه هجدهم: مسأله یابی در علوم انسانی و اجتماعی ایران امروز

 

جلسه نوزدهم: گسست زبانی در جامعۀ ایرانی

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه نوزدهم: گسست زبانی در جامعۀ ایرانی

 

جلسه بیستم: پرسش از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی دین

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱:۰۰

جلسه بیستم: پرسش از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی دین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *