سنجش نظری نسبت اخلاق و سیاست در زردشت و ارسطو –

مطالعه تطبیقی اوستای گاهانی و کتاب ششم اخلاق نیکوماخوسی

 

مسلم عباسی

دکتر حاتم قادری

سنجش نظری نسبت اخلاق و سیاست در زردشت و ارسطو موضوع اصلی این پژوهش است. این موضوع می تواند دستاوردهای مهمی برای فهم شباهتها و تفاوتهای تفکر ایران باستان و یونان کلاسیک در باب سامان سیاسی و اخلاقی داشته باشد و این دستاوردها می تواند ما را در فهم دلایل تحول متفاوت سامان داشته باشد و این دستاوردها می تواند ما را در فهم دلایل تحول متفاوت سامان سیاسی و اخلاقی در ایران و غرب تا دوره معاصر یاری دهد. این سنجش تطبیقی نشان دهنده ی آن است که هم برای زردشت و هم برای ارسطو اخلاق و سیاست پیوسته با همدیگر، بنا بر تعریفی که هر کدام از “خیر” و “غایت” دارند، در جهت ارائه ی یک زندگی خوب و عادلانه طرح می شود، امّا برای زردشت با ابتناء بر تقدم خیر مینویی بر خیر سیاسی، هنجارهای سیاسی و اخلاقی معطوف به غایت “آفرینش اهوره مزدا” – پاسداری “از اشه” – است، در حالی که برای ارسطو هنجارهای سیاسی و اخلاقی در رابطه با غایت “انسان”، تحت عنوان “حیات متأملانه”، وابسته به سعادت “پولیس” است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *