سینما و تفاوت: بررسی نشانه شناختی فیلم «عروس آتش»

علیرضا مرادی

طوبی زمانی

علی کاظمی

این مقاله به تحلیل و بررسی فیلم عروس آتش می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش نشانه شناسی برای تحلیل داده ها انتخاب شده است. روش نشانه شناسی این مقاله در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی (رمزگان فنی) و ایدئولوژیک (رمزگان ایدئولوژیک) است. فرایند رفت و برگشت و تعامل میان این سطوح سه گانه منجر به نتایج زیر می شود. علیرغم اینکه فیلم دارای بعدی رهایی بخش است و سعی می کند که با سنتی غیر انسانی (عدم رعایت حقوق زنان) مقابله کند، اما تفاوت فرهنگی را نادیده می گیرد و با اتخاذ موضعی مدرنیستی (عام گرایی، خرد گرایی، فردگرایی و …) سنت های قبیله را نقد بیرونی می کند و با نشانه های مختلف در سه سطح مذکور، فرهنگ متوسط شهری را در تقابل با فرهنگ قبیله ای قرار می دهد و بدون توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی این قبیله قضاوت می کند. فضاوتی که منجر به فهم تفاوت های فرهنگی نمی شود، بلکه به طرد دیگری می انجامد.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *