عقل و تجربه دینی

گفتگوی اختصاصی اشراق با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

بحث تجربه دینی در میان متألهان غربی از اهمیت خاصی برخوردار است. در شرق نیز عارفان از شهود و تجربه عرفانی بسیار سخن گفته اند. هر دو گروه بر جنبه ی غیر عقلانی دین بیشتر تأکید می کنند. اکثر متفکران معاصر در ایران نیز به بحث تجربه دینی اهتمام خاصی داشته اند امّا با این وجود شما از معدود اندیشمندانی هستید که بر عنصر عقل در دین فراوان تأکید می کنید. سؤال من این است که اولآ چه رویکردی نسبت به بحث تجربه دینی دارید و ثانیاً تلقی شما از عقل چیست؟

  • شما وقتی که از تجربه دینی صحبت می کنید و بر روی تجربه دینی تأکید می کنید و سپس آن را با عرفان اسلامی مقایسه می کنید سؤال اول یا درنگ اول من این است که آیا منظور از تجربه دینی در بین متفکران غربی همان حالت عارفانه یا شهود عارفانه است یا نه؟ این مسأله قدری مبهم است که آیا مراد متألهان مسیحی از تجربه دینی همان چیزی است که عرفای ما از آن با عنوان مقام شهود یا مقام مکاشفه تعبیر می کنند؟

 

ادامه مطلب

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *