علی شریعتی و الیناسیون فرهنگی

امیر روشن

“الیناسیون” یکی از مباحث کلیدی اندیشه ی شریعتی است. او با این مفهوم، مسائل انسان امروز را تجزیه و تحلیل می کند. از نظر وی در “از خود بیگانگی” انسان “دیگری” را “خود” احساس می کند و آگاهی به خویش را از دست می دهد و دچار نوعی “خودآگاهی کاذب” می شود.

از خود بیگانگی همان از دست رفتن “وجود حقیقی و فطری” و “خویشتن اجتماعی” است. او، هرآنچه انسان را از ویژگی های انسانی اش – ک تعریف خاصی از آن دارد – دور کند عامل “الینه” کنندگی می داند. از نظر شریعتی عقلانیت ابزاری، بوروکراسی و ماشینیسم انسان را در قرن بیستم از خود بیگانه کرده اند و از این منظر آنها را نقد می کند.

 

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *