فرضیات کاسیرر در باره اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی

سید محمد انوشه

هدف از نگارش این مقاله توصیفی- تحلیلی، ارتباط ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عقاید کاسیرر با نورتروپ فرای در زمینه اسطوره است. فرای کوشید تا نظریات خود را درباره تأثیر اسطوره بر ادبیات، با کمک نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازان قبل از خود بیان کند. با توجه به آرای نظریه‌پردازان‌‌‌‌ معروف اسطوره، نظیر فریزر، فروید ، یونگ ، اشپنگلر و کاسیرر ، به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که فلسفه، آرا و باورهای کاسیرر، تأثیرات بیشتری بر اندیشه‌هـای فرای داشته‌اند. ساختار فکری کاسیـرر درباره قالب‌های نمادین و چندین قانون او در ارتباط با اسطوره که در این مقاله مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند، باعث تجلی اندیشه‌های فرای در مهم‌ترین اثر او «تشریح نقد» شد. هر چند وی با نظریه‌پردازان اسطوره سر و کار دارد، اما تلاش می‌کند تا به نظریات بنیادین موروثی رونقی دوباره ببخشد، فرض این مقاله بر این است که یکی از جدیدترین قالب‌های نمادین در صحنه ادبیات، نقد ادبی است که با بررسی مجدد نقش اطلاع رسانی اسطوره، نقد جدید ظهور می‌یابد.

 

ادامه مطلب

 

منبع: https://jor.ut.ac.ir/article_18043.html > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *