فقر و جنبش های اجتماعی در ایران

دکتر پرویز پیران

در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش های اجتماعی تعریف و دیدگاه های مختلفی که به بررسیر این مفاهیم پرداخته اند معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاههای عمده در مطالعه فقر و فقرزدایی یاد شده است. پس آنگاه با مروری بر مهمترین انواع جنبش های اجتماعی در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تانشان داده شود که گرچه تغییرات اساسی در سطح جهان – از جمله پیدایش دولت رفاهی، جذب شدن جنبش های کارگری در درون انواع سندیکاها (که نهادهای میانجی برای بی آزارسازی جنبش کارگری محسوب می شوند) و یا جهانی شدن – نقش طبقه کارگر و لذا جنبش های کارگری را به شدت کاهش داده است، لیکن روابط فقر و جنبش های اجتماعی رابطه ای پایدار باقی مانده است. امروزه جنبش های چند طبقه ای جانشین جنبش های متشکل کارگران گردیده لیکن هنوز تهی دستان شهری مهم ترین نیروی محرکه ی جنبش های اجتماعی اند. از این رو، رابطه ی فقر و جنبش های اجتماعی در دوره های مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند….

 

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *