مبانی نظری دموکراسی متکثرگرای لیوتار

 

دکتر محمدرضا تاجیک

علی پورپاشا کاسین

 

لیوتار ضمن آسیب شناسی جوامع مدرن، وضعیت پیش آمده، یعنی فروریختن فراروایت ها و تبدیل شدن آنها به روایت های خرد و محلی در تمام حوزه ها را گرامی می دارد. برای وی چنین وضعیتی به خرده روایت های خرد و محلی به حاشیه رانده شده فرصتی دوباره برای ابراز وجود و امکان حیات می دهد که تاکنون بواسطه ی خواست حفظ یگانگی و ثبات و … از امکان ابراز هویت خود محروم بودند. امّا حفظ و ماندگاری این تنوع و تکثر نیاز به یک چارچوب یا قالبی دارد تا نه تنها این وضعیت دوام بیاورد بلکه تقویت و حمایت نیز بشود که به نظر می رسد قالب دموکراسی متکثرگرای وی این توانایی و ظرفیت را داشته باشد. البته نظریه دموکراسی وی بطور خیلی صریح بیان نشده و آن را باید از لابلای آثار و نظریاتش یافت.

و اینکه نظریه دموکراسی متکثرگرای لیوتار مبتنی بر مبانی معرفتی و جامعه شناختی است که باید به آنها هم توجه شود زیرا بدون شناخت صحیح آنها شناخت این نظریه ناقص خواهد بود. او با کاربست مفاهیم خرده روایت ها بازی های زبانی، گفتمان و روایت تصویری بر آن است تا زمینه های شکل گیری و ابراز هویت خرده روایت های محلی و به حاشیه رانده شده از یکسو و زندگی روایت های متنوع و متکثر هرچه بیشتر فراهم آورد.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *