تأثیر مجادلات اهل طریقت و اهل شریعت

بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان

در دوره قاجار از ۱۲۱۰ تا ۱۲۶۴ ق

 

مهر ادریسی، علی عبداللهی نیا، علی رضا علی صوفی، داریوش رحمانیان

 

همزمان با رقابت عناصر عشیره ای افشاریه، زندیه، و قاجاریه، نزاع دو جبهه فکری شیعی اهل طریقت نعمت اللهیه و اهل شریعت به سردمداری مجتهدان اصولی در شهر کرمان تشدید یافت و به قتل مشتاق علیشاه و یکی از ابدالش انجامید. این دودستگی بر رخدادهای بعدی شهر کرمان بسیار تأثیرگذار بود. قاجاریه در مرحله تثبیت که مقارن عصر فتحعلیشاه بود، ناگزیر خود را به نهادهای شهری که علما و روحانیون از قدرتمندترین آنها محسوب می شدند نزدیک کرد؛ اتخاد این سیاست، صوفیه را در معرض فشار و تهدید قرار داد. در دوره سلطنت محمدشاه، اهل شریعت شهر کرمان با اجرای شریعت، تفوق اهل طریقت را به چالش گرفتند. توضیح وقایع و بیان آثار و پیامدهای این دودستگی، موضوع پژوهش حاضر است. بررسی منابع و اسناد و تحلیل داده های تاریخی، نشان از مجادله و مخامصه این دو گروه متنفذ شهر کرمان در دوران سلطنت سه پادشاه اول سلسله قاجار دارد.

 

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *