معرفت شناسی رئالیستی و مسألۀ “قوا و استعدادهای ادراکی”

مسعود امید
معرفت شناسی رئالیستی در تاریخ تفکر فلسفی ما به صورت مشخص با تالیف و چاپ کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، به ظهور رسیده است. این معرفت شناسی در طی چند دهه اخیر محور مباحث و تاملات و گفتگوها بوده است و امروزه نیز به حیات خود ادامه می دهد. از آنجا که این معرفت شناسی به دنبال پویایی و فربهی است، لازم است تا اصلاح و ابعاد و مسائل دیگری را در حوزه معرفت شناسی مورد دقت و تامل قرار دهد. یکی از نکات منفول در این معرفت شناسی مساله نوع، مقدار و حدود تصرف و دخالت قوای ادراکی در امر شناسایی است. به نظر می رسد لازم است تا با تعمق در ابعاد وجود شناختی، روانشناختی و معرفت شناختی و… قوای ادراکی به مساله فوق پاسخ لازم و درخور داده شود.

در واقع این نوشتار متوجه طرح و تعمیق مساله دخالت قوا و استعدادهای ادراکی در امر شناسایی است تا از این طریق بخش و مبحث دیگری بر مباحث معرفت شناسی رئالیستی افزوده گردد و از این طریق اندیشمندان را به تأمل در این مساله فرا خواند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *