پژوهش سینمایی

محمد تهامی نژاد

«پژوهش سینمایی» طرح پرسش، حرکت از مقدمات و جستجو در جهان، رسوخ به زوایای پنهان مانده، آشکارسازی نانموده‌ها و درک ارتباط بین اشیاء، جزئیات و فراگردها برای دریافت پاسخ، راه‌حل و یا گشایش راهی تازه در سینما است.

«پژوهش سینمایی» بیرون کشیدن روایت فیلمیک و پیشنهاد برای تصویری ساختن دانش یا دانش تصویری و به عبارت دیگر جستجو برای کشف سؤالی درباره جهان و پرسشی برای شکل و امری بینارشته‌ای است.

فیلمسازان معمولاً به دو طریق سراغ تولید فیلم مستند می‌روند؛ یا با پژوهش روشمند با واقعیت مواجه می‌شوند و به دنبال بهترین روش و شیوه مواجهه با واقعیت می‌گردند و یا این که خود را به دل فی‌البداهگی جهان فرا می‌افکنند و تجربه خود از واقعه را روی میز مونتاژ می‌سازند. در این حالت یعنی در مواجهه غیر روشمند با پدیده‌ها نیز امر شناخت مستلزم برداشتن گام‌هایی است. آیا غرض این است که فیلمی پژوهشی فراهم بیاوریم یا پژوهش سینمایی مقوله متفاوتی است‌؟

فرارَوی از سطحی‌نگری و در عین حال جستجوی جذابیت در نحوه ارائه پدیده‌ها و ایجاد تجربه دیداری برای مخاطب چگونه ممکن است؟ کتاب پژوهش سینمایی بر این فرض استوار است که در ذات بسیاری از روش‌های پژوهش، زیبایی خاصی نهفته است که باید برای سینما کشف شود.

 

 

 

 

 

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *