مفهوم حقیقت در اندیشه ریچارد رورتی

نبی الله سلیمانی

محمد اصغری

بر پایه خوانش رورتی از سنت فلسفی غرب، حقیقت به معنای مطابقت میان باورهای درونی و واقعیت های بیرونی موضوع اصلی تاریخ فلسفه بوده است. در این سنت “حقیقت کشف کردنی بود نه ساختنی”؛ در حالی که به گمان وی از آن جایی که هیچ راهی برای توصیف واقعیت ها جز به کمک زبانمان وجود ندارد، حقیقت نمی تواند از عمل به کارگیری زبان از سوی ما برای طرح ادعاهای ما جدا باشد؛ زیرا جملات نمی توانند در بیرون وجود داشته باشند. بنابر این، “حقیقت ساختنی است نه کشف کردنی”. فرض ما این است که هر چند رورتی حقیقت و عینیت را به معنای سنتی رد کرده، همچنان کم و بیش به دام عینیت گرایی و واقع گرایی باقی افتاده و حقیقت باز هم به طور عینی در قالب مفاهیمی دیگر در فلسفه اش پدیدار گشته است.

 

ادامه مطلب

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *