مقایسه دو دیدگاه در معرفت شناسی

«اصول فلسفه و روش رئالیسم» و «شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن»

مسعود امید

پس از طرح مباحث معرفت شناسی جدید در ایران که از طریق ترجمه ها و تألیفات متعدد صورت می گرفت، متفکران فلسفی اندیش ایرانی وارد عرصه مباحث جدید معرفت شناسی شدند، فلسفی اندیشان ایرانی درصدد آن بودند تا هر یک به اندازه وسع و سرمایه فکری خویش پاسخهایی را برای مسایلی که از طرف فلاسفه جدید اروپائی یا مارکسیست ها مطرح شده بود، فراهم آورند. این جریان فکری و فلسفی جدید در ایران سبب ظهور مکتوبات و آثاری وزین و قابل توجه گردید.

یکی از پرسشهایی که در مورد این جریان معرفت شناسی در ایران معاصر قابل طرح است و به نظر می رسد که پرسش مهمی نیز باشد این است که آیا عکس العمل فلسفی متفکران ایرانی در برابر مسایل معرفت شناسی یکسان بوده است یا دارای تفاوتهایی است؟ به علاوه این تفاوتها سطحی و روبنایی است یا عمیق و زیربنایی؟ به یقین هنگامی که سخن از متفکران فلسفی اندیش ایرانی می رود طیف وسیعی از افراد را می توان در نظر گرفت که در ذیل این عنوان قرار می گیرند ولی در این نوشتار نظر بر این است تا به مقایسه هایی در مورد آرای معرفت شناختی «علامه طباطبایی» و «استاد مطهری» از یک سو با «استاد محمدتقی جعفری» از سوی دیگر بپردازیم. این مقایسه در مواضعی چند و به طور عمده (و نه کلا) بر اساس دو مکتوب: ۱. اصول فلسفه و روش رئالیسم و ۲. شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن، صورت خواهد گرفت؛ اثر اول از آنِ علامه طباطبایی و استاد مطهری و اثر دوم از آنِ استاد جعفری است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *