ملاصدرا، زمانه و نیاز ما به تاریخ اندیشی

مجید احسن

روشن است که فلسفه یونان آغازین زمین بازی فلسفه نزد منفکران عالم اسلام و مسیحیت است. میراث داری فلسفه یونان در کنار فرهنگ ابراهیمی و علایق یکسان در بحث از موضوعاتی همچون خدا و خلقت و نیز برخی مبانی فلسفی و معرفتی مشترک می تواند زمینه ساز این سوالات باشد که جایگاه فلسفه در تلقی این دو زیست جهان فکری چه بوده است و اینکه فلسفه یونان با ورود به آنها چه سرنوشتی یافته است؟ می توان مدعی شد که بدون فهم این تحولات، ادعای فهم دگردیسی های بعدی که در دو جریان موثر بر زیست امروزین ما اثر گذاشته اند، گزاف خواهد بود. به راستی قابل تامل است که چگونه آن جریان واحد فلسفی، در این دو مسیر متفاوت و در زمانه ای واحد از سویی به حکمت متعالیه منجر شده و از سوی دیگر، فلسفه مدرن را رقم زده است. بدون بررسی چنین موضوع، هر سخنی درباب رهآوردهای فلسفه اسلامی برای انسان مدرن ناقص بوده و احتمالا به تحلیل های نادرست منجر خواهد شد. مسلم است که فلسفه در بنیان خود، تجربه اصیل اندیشمندانی است که از مواجهه با هستی دچار حیرت شده و کوشیده اند در گفتگو با متفکران گذشته از سرمایه غنی ایشان بهره ببرند و فهم عقلانی ای متناسب با انکشاف هستی برای خودشان ارائه نمایند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *