دکتر عطالله کوپال

نقد فرمالیستی مهم ترین رویکرد آغاز قرن بیستم است که از مدرنیسم سرچشمه می گرفت.

ده ههای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، عصر نفی و انکار گذشته و گسستن از سنتهای

ادبی و هنری پیشین بود. مدرنیسم بر آن بود که شالوده های اندیشه کهن را در هم شکند و

ضدّ « بیافریند. به همین منظور، اندیشمندان آغاز قرن بیستم م یکوشیدند » ادب نو « و » هنر نو «

خلق کنند. فرمالیسم در هنگامه » ضدّ هنر « و سرانجام، نوعی ،» ضدّ رمان « ،» ضدّ تئاتر « ،» سینما

پرآشوب این ضدیتها، پرچم مبارزه با اندیشه های سنتی را در نقد ادبی و هنری برافراشت. آیا

امروزه میتوان از فرمالیسم، به منزله شیوه ای رایج، در نقد ادبی بهره گرفت؟

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *