نظریه باری مشاهدات در بوته نقد

مجید بیدار مغز

مرتضی صداقت آهنگری حسین زاده

دیدگاهی که می گوید مشاهدات فاعل شناسا، وابسته به شبکه بینشی معرفتی وی، انعطاف پذیر بوده و از آموزش های تربیت ها و انتظارات او متأثر است دیر زمانی است که جایگاه ویژه ای را در مباحث فلسفه علم به خود اختصاص داده است. در برابر این دیدگاه، اعتقاد به وجود لایه ای نفوذناپذیر از مشاهدات مطرح است که از صلبیت و خلوص برخوردار بوده، ساختار تربیتی و معرفتی مشاهده گر تأثیری در آن ندارد. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا بر اساس نظریات دو تن از فلاسفه علم معاصر، چرچلند و فودور، که به ترتیب از شاخص ترین مدافعان دیدگاههای مذکورند، نظریه باری مشاهدات را مورد ارزیابی قرار دهیم و در نهایت، دیدگاهی آشتی جویانه مبتنی بر ادراک تشکیکی – لایه ای ارائه کنیم؛ دیدگاهی که ضمن قبول صلبیت در مرتبۀ حس، به ادراکی فربه پذیر و انعطافی پس از حس و پیوسته با آن قائل است و نیازی نمی بیند که اختلاف در گزارشات و قضاوت های مشاهدتی را با انعطاف پذیری حواس فاعل شناسا توجیه کند.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *