نقد کردن، اثبات یک فعل فلسفی است

حسن پارسایی

برگرفته از کتاب «عیار نقد» 

(مجموعه مقالاتی در حوزه مبانی نظری نقد به قلم گروهی از نویسندگان)

به کوشش علی اوجبی

دفتر دوم

 

نقد همانند فلسفه بر شناخت استوار است و مقولات و حوزه ای که به آن می پردازد،

اساساً ماهیت تحلیلی دارند. متناسب با موضوع به همه ساحت های رشته های مختلف

علوم، حوزه های متنوع فلسفه، گستره هنر و ادبیات و همه علوم نظری و زیرمجموعه-

های آنان و نیز موضوعات فرعی گوناگون وارد می شود. به عبارتی همانند فلسفه

شمولی گسترده دارد، و حوزه های هستی شناسی، پدیدارشناسی و حتی بخش های

مجازی غیرعینی را هم دربرمی گیرد.

گرچه همه آن چیزهایی که در درون و بیرون ذهن انسان وجود دارند و بی انتها هستند می توانند موضوع نقد تلقی شوند، امّآ الزاما باید در قالب “دال” های معینی از هستی معنادار و یا از صوری خاصی برخوردار باشند تا مورد و مضمون نقد واقع شوند.

تأکید بر پرسش ها در حقیقت آغاز یک حرکت ذهنی فلسفی است به سوی جهان و آنچه در آن است….

 

ادامه مطلب

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *