هنر مفهومی، بحران هنر مدرن

علیرضا مهدی زاده

هنر مفهومی از اولین، جنجالی ترین و جذاب ترین گرایش های هنری دوران جدید (پست مدرن) در عرصه ی هنر می باشد که کلیه تعریف ها و قواعد پذیرفته شده در مورد کیستی هنرمند، چیستی اثر هنری و چگونگی آفرینش هنری را مورد پرسش های ویرانگر خود قرار داد و قراردادهای عادت شده و مورد آزمون قرار گرفته دوران مدرن در مورد رمزگان و نظام زیبایی شناسی هنر را زیرپا نهاد و بدین وسیله مرز و چارچوب های عرصه ی هنر را از نو تعریف و گسترش داد. این گرایش گونه ای به کلی متفاوت و تازه از رفتار و فعالیت هنری را وارد گفتمان هنر نمود. موشکافی و تحلیل آنچه هنرمندان این گرایش در پی آن بودند و آنچه به جای نهادند و توصیف و تحلیل نظام زیبایی شناسی و رمزگان هنری که پیروی نموده و یا به میراث گذاشتند در افزایش دانش و آگاهی نسبت به این گرایش مؤثر بوده و همچنین به معرفت بیشتر نسبت به بحث های پایان ناپذیری چون معنای اثر هنری، هنرمند و رمزگان هنری منجر خواهد شد.

در این مقاله چگونگی شکل گیری این گرایش و پرسش ها و تردیدهای مطرح شده در مورد اثر هنری، هنرمند، مخاطب و رمزگان و قواعد زیبایی شناختی که توسط هنرمندان این گرایش ایجاد گردید، بررسی و تحلیل شده تا به این سؤالات پاسخ داده شود: ۱- دلایل به وجود آمدن این گرایش و بستر زمینه ساز آن چه بود؟ ۲- هنرمندان این گرایش از چه نظام زیبایی شناسی و رمزگانی پیروی می کردند؟ ۳- میراث هنری و دستاوردهای زیبایی شناسی این گرایش چه بود؟

 

ادامه مطلب

  > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *